OUR PHONE NUMBER: +77 (756) 334 876
 

COMBO 5 gói hạt giống đậu cove leo tím TẶNG 1 phân bón

  • 85.000 ₫

  • Nhiệt độ gieo:15-25­oC
  • Nhiệt độ ST:15-30oC
  • Thời gian ra hoa: 50-55 ngày
  • Đóng gói:5gr
  • Xuất sứ: VN
  • Độ thuần:>99%
  • Tỷ lệ nảy mầm:>80%